Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu

Diploma Almak İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine

1-      Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma Proje Eğitim Kooperatifi Hesapları olan,
Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi: IBAN :  TR95 0001 0008 1359 2104 0150 01
veya

Ziraat Bankası Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesi: IBAN :  TR55 0001 0022 9459 2104 0150 03 

     nolu hesaba Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu adını belirterek 50,00 TL Diploma Bedeli yatırıldığına dair banka dekontunu getirmeleri,

2-      Öğrenci Kimliğini getirmeleri, (Kayıp ise yerel/ulusal gazetede zayii ilanı verilerek gazetenin aslı getirilecek.) 

3-      Aşağıda bulunan ilişik kesme formunu doldurarak getirmeleri,        

 

          a-) ÇOMÜ Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı Bilgi Merkezinden  ilişiklerini kesmeleri, 

       b-) Üniversitemizden taşıt tanıtım pulu alan öğrencilerimizin Rektörlük B Blok       Güvenlik Şefliğine taşıt       tanıtım pulunu teslim ederek ilişiklerini kesmeleri,

4-  Vekalet ile diplomasını aldırmak isteyen öğrencilerimizin, Noterden vekaletname çıkartarak aslı ile birlikte yukarıdaki belgeleri de hazırlayıp vekil tayin ettiği kişiye teslim etmeleri ve vekil tayin edilen kişinin kimliği ile başvurması,

5-      Geçici Mezuniyet alınmış ise aslının teslim edilmesi gerekmektedir.

Ekler

İlişik Kesme Formunu.pdf