Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu

DİPLOMA ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE.....

DİPLOMA ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE.....

Mezuniyet İşlemleri için öğrencilerin;

 

1. Aşağıda belirtilen Ziraat Bankası'nın IBAN numaralarından birine  50 TL ücret yatırmaları gerekmektedir. Ücretin yatırılırken dekontun açıklama kısmına Diploma Harcı olduğu ve öğrencinin ad ve soyadının yazdırılması gerekmektedir.

 

IBAN Num: TR55 0001 0022 9459 2104 0150 03 Ziraat Bankası Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Şubesi

veya 

                  TR95 0001 0008 1359 2104 0150 01 Ziraat Bankası Çanakkale Kordon Şubesi

 

2. Öğrenci kimliğini teslim etmek zorundadır (Öğrenci kimliği kaybolmuşsa yerel/ulusal gazetede zayii ilanı verilerek gazetenin aslı getirilecek.)

3. Aşağıda (Ekler Kısmında) bulunan İlişik kesme formunu doldurup teslim etmeleri;

4.Üniversitemizden taşıt tanıtım pulu alan öğrencilerimizin Rektörlük B Blok Güvenlik Şefliğine taşıt tanıtım pulunu teslim ederek ilişiklerini kesmeleri,

5. İlişik Kesme Formu, Öğrenci Kimliği ile birlikte Ziraat Bankası'ndan alınan dekontun bir kopyası Öğrenci İşleri Bürosuna teslim edilecektir. 

6.Vekalet ile diplomasını aldırmak isteyen öğrencilerimizin, Noterden vekaletname çıkartarak aslı ile birlikte yukarıdaki belgeleri de hazırlayıp vekil tayin ettiği kişiye teslim etmeleri ve vekil tayin edilen kişinin kimliği ile başvurması gerekir.

 

 

Ekler

İLİŞİK KESME FORMU.doc