Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu

Bologna Üniversitesi İkili İşbirliği Anlaşması

Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış Özalp'in girişimleri ile Bologna Üniversitesi, Biyoloji Jeoloji ve Çevre Bilimleri Departmanı arasında ikili işbirliği anlaşması imzalanmıştır.

Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış Özalp'in girişimleri ile Bologna Üniversitesi, Biyoloji Jeoloji ve Çevre Bilimleri Departmanı arasında ikili işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile yapılan anlaşma çerçevesinde sert mercan ekolojileri konusunda uluslararası araştırma projeleri geliştirme ve ortak çalışmalara katılmak hedeflenmektedir. Deniz Bilimleri Grubu bünyesinde faaliyet gösteren araştırmacı ekibin, dünya çapında saygınlığı yüksek önemli çalışmaları bulunmaktadır. Ekibin öncü olduğu araştırma konuları arasında mercanlarda küresel ısınmaya bağlı asidifikasyonun etkileri, üreme biyolojisi, biyomineralizasyon, popülasyon genetiği ve demografi yer almaktadır. Bunlara ek olarak ilgili birimin bünyesindeki Sklerokronoloji, Porosite ve Bilimsel Dalış Laboratuarları Avrupa'da lider konumdadır.

Ortak yapılacak bilimsel çalışmalarda Çanakkale Boğazı'nda bazı istasyonlarda yoğun dağılım gösteren Akdeniz orijinli sert mercan topluluklarının biyometri, yaş tayini (Sklerokronoloji) ve popülasyon genetiği gibi özelliklerinin incelenmesi, elde edilecek veriler ışığında geçmiş döneme ait denizel iklim şartlarının ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Türkiye mercan fauna ekolojileri konusunda halen bilimsel veri eksikliği bulunduğundan ortak yapılacak çalışmalar bilim alanının gelişmesini hızlandıracaktır. Avrupa'da sualtı araştırmalarında bilimsel dalış konusunda da yetkinliğini kanıtlamış olan bölümün, Deniz Teknolojileri MYO'da gerçekleştirilen, bilimsel dalış metotlarının uygulandığı sualtı araştırmalarına da büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.