Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin ilk sert mercan transplantasyon projesi başlıyor !

Meslek Yüksekokulumuz öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZALP'in yürütücüsü olduğu " Çanakkale Boğazı Sert Mercan Transplantasyonu" adlı proje ÇOMÜ-BAP birimi hızlı destek projeleri kapsamında desteklenmeye değer bulunmustur.

Türkiye'de yapılacak ilk mercan transplantasyon projesi niteliğinde olan çalışmada, Çanakkale Boğazının önemli habitatlarından biri olan C. caespitosa komünitelerinin in-situ ekiminin yapılarak popülasyon sayılarının arttırılması hedefleniyor. IUCN nesli tehlike altındaki türler listesinde EN kategorisinde sınıflandırılan C. caespitosa, Akdeniz'in en önemli resif ekosistemi oluşturan mercan türü olarak biliniyor. Denizde değişen ekolojik şartlar nedeniyle beyazlayıp ölen mercan kolonilerinin Japonya Okinawa adalarında uygulanan transplantasyon teknikleri kullanılarak doğal ortamında üretilmesi ve yaşamsal sürdürülebilirliklerinin sağlanması projenin temel hedefi olarak belirtilmektedir.