Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu

Akademik Personel

                                    MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

 

Adı Soyadı

Ünvan

Dahili 
Telefon

e-mail

Doç.Dr.Mustafa GÖRÜN

Yüksekokul  Müdürü

 

5103

mgoruncomu.edu.tr

Yrd.Doç.Dr.H.Barış ÖZALP

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

5112

barisozalpcomu.edu.tr

Öğr.Gör.Burak GÖZÜTOK Yüksekokul Müdür Yardımcısı       5105

burakgozutokcomu.edu.tr

Yrd.Doç.Dr. Yavuz Hakan ÖZDEMİR Motorlu Araçlar  ve Ulaştırma Teknolojileri Bölüm Başkanı 5107 yhozdemircomu.edu.tr