Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu

Hakkımızda

      

       Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu;  Rektörlüğümüzün Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu kurulması konusundaki (18/01/2013 tarih ve 93130991-101-91-746 sayılı yazı) teklifi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01/03/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca söz konusu teklif  uygun görülerek kurulmuştur.

      26/12/2013 tarihinde teklif edilen programlardan 15/01/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Yüksekokulumuz bünyesinde açılması uygun görülen ''Sualtı Teknolojisi ve Mekatronik'' programlarının dışında açılması teklif edilen programlar olup, akademik ve idari yapılanma faaliyetleri devam etmektedir.