Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu

Misyon & Vizyon

 

Misyon


     Hedeflediği yüksek eğitim-öğretim kalite standartlarıyla, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilecek, çağın gereksinimlerini algılayan, analiz ve sentez yapabilen, çözüm üreten bilinçli bireyler yetiştirmek, alanında nitelikli kalifiye ara eleman ihtiyacını sağlamak ve sektörel bazda ihtiyaç duyulan yeteneklerin kazandırılmasına yönelik yenilikçi ve girişimci eğitim programlarını devam ettirmek.Vizyon


      Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin dünya üniversitesi olma vizyonu ışığında, mesleki anlamda güncel gelişmeleri ve bilimsel yenilikleri takip eden ve bunu kurumsal imaj haline getirmiş, ilgili sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinlikteki nitelikli iş gücünü sağlayan, iletişim, değişim ve gelişime açık, kendini sürekli yenileyen, yürüttüğü çalışmalar ve yetiştirdiği tam donanımlı insan kaynağı ile alanında tercih edilen bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.