Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu

Yönetim Kurulu

 

Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu

 

KURUL GÖREVİ

ADI SOYADI

ÜNVAN

Başkan

Prof.Dr. Mustafa GÖRÜN

Müdür 

Üye

Öğr.Gör. Burak GÖZÜTOK

Müdür Yard.

Üye

Yrd. Doç.Dr. Hasan Barış ÖZALP

Müdür Yard.

Üye

Yrd. Doç.Dr. Hacı Mehmet YILDIRIM

Öğretim Üyesi

Üye

Doç.Dr. Ekrem Şanver ÇELİK

Öğretim Üyesi

Üye

Yrd.Doç.Dr. Şefik Okan MERCAN

Öğretim Üyesi

Raportör

İrfan Mustafa IŞIN

 

Yüksekokul  Sekreteri