Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu

Yönetim

                                                                     Yönetim

 

Adı Soyadı

Görevi

Doç.Dr.Mustafa GÖRÜN

Yüksekokul Müdürü

Yrd.Doç.Dr.H.Barış ÖZALP

Yüksekokul  Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör.Burak GÖZÜTOK

Yüksekokul  Müdür Yardımcısı

Sabiye Fisun SERTKAYA

Yüksekokul Sekreteri