Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu

Üniversite Kalite Güvence Politikası

 Kalite Güvence Politikamız

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Kalite Güvence Politikası:

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu, dünya standartlarında bir akademik topluluk yaratmak hedefine ulaşmak için tüm bilimleri, teknolojiyi ve sanatı kapsayan bir öğrenme ve düşünsel ilerleme ortamı oluşturarak insanlığa hizmet etmek ve dünya barışını geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Üniversitenin kuruluş amacından yola çıkarak benimsediği kalite politikası, öğrencilerine en iyi eğitim fırsatlarını vermek ve yaratıcı çalışmaları ile hem Türkiye hem de Dünya toplumuna katkı sağlamak için gerekli eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve yönetim süreçlerini geliştirerek bu süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik mekanizmalarını kurmak, iç ve dış paydaşların görüş ve gereksinimlerini bu mekanizmaların önemli bir unsuru olarak ele alarak, ulusal ve uluslararası eğitim standartlarını kurumsal kültür ile uyumlayarak uygulamaktır.

Kalite güvence sisteminin devamlılığı ilgili yönetmeliklerle sorumlulukları ve konumları belirlenmiş olan tüm paydaşlarca benimsenmiş ve desteklenmiş olup, kalite güvence politikası tüm kurum içerisinde duyurularak farkındalık yaratılmıştır. Kalite Güvence Sistemi’ni hayata geçirmek amacı ile kurulan Kalite Komisyonu, üniversitenin kurumsal stratejileri doğrultusunda belirlediği kurumsal performans hedeflerine ulaşmak için kendi iç değerlendirmesini yapmakta, gerekli olan iyileştirmeleri belirlemekte, bu çalışmaları gerçekleştirirken de katılımcı ve şeffaf bir yaklaşım benimsemektedir. Kalite politikası doğrultusunda yaşam koşulları sürekli iyileştirilen üniversite kampüsünde akademik dürüstlük ve özgürlük desteklenerek, büyük bir ailenin bireyleri olarak görülen tüm öğrenci ve çalışanlara karşı hoşgörülü ve eşit davranılarak aidiyetin arttırılması hedeflenmektedir.

Ekler

KALİTE GÜVENCE POLİTİKASI (1).pdf

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)