Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu

Tarihçe

      

       Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu;  Rektörlüğümüzün Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu kurulması konusundaki (18/01/2013 tarih ve 93130991-101-91-746 sayılı yazı) teklifi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 01/03/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca söz konusu teklif  uygun görülerek kurulmuştur.

      26/12/2013 tarihinde teklif edilen programlardan 15/01/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Yüksekokulumuz bünyesinde açılması uygun görülen ''Sualtı Teknolojisi ve Mekatronik'' programlarının dışında açılması teklif edilen programlar olup, akademik ve idari yapılanma faaliyetleri devam etmektedir.      

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)